Algemene voorwaarden

Het Twentsche voetbalschooljaar loopt van september tot en met juni. Instroom is in nader overleg mogelijk. De hoogte van het lesgeld wordt dan bepaald door het aantal trainingen die de jeugdspeler tegoed heeft.

› Bij een volledige module wordt de contributie in twee termijnen automatisch geïncasseerd van uw opgegeven bank- of girorekeningnummer. Bij inschrijving van 2 modules wordt bedrag per module in 1 keer geïncasseerd.

› De Twentsche Voetbalschool is te gast bij verschillende verenigingen en/of accommodaties. Dit houdt in dat de jeugdspeler zich correct dient te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan de jeugdspeler geschorst of verwijderd worden van de Twentsche Voetbalschool.

› De Twentsche Voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

› De Twentsche Voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen. De Twentsche Voetbalschool is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.

› Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.

› Teruggave van een deel van het lesgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (zoals bij duidelijk aantoonbare blessures of langdurige ziektes van de jeugdspeler). Bedrag/tegoed wordt dan middels een tegoedbon vergoed

› De teruggave van het lesgeld is niet verplicht door de Twentsche Voetbalschool.

› De jeugdspelers wordt aangenomen op de Twentsche Voetbalschool door middel van het invullen van het digitale inschrijfformulier op de site www.twentschevoetbalschool.nl. Dit geldt zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

› De Twentsche Voetbalschool verplicht zich de jeugdspeler een training aan te bieden onder begeleiding van een gediplomeerde trainer, of nog in opleiding hiervoor.

› De Twentsche Voetbalschool sluit voor de jeugdspeler een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af.

› Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden bij de Twentsche Voetbalschool.

› Indien door de weersomstandigheden de training wordt afgelast, zal deze indien mogelijk worden ingehaald.

› Spelers zijn verplicht een shirt en windjack van de Twentsche Voetbalschool aan te schaffen en hierin te trainen voor de op dat moment vastgestelde prijs door de Twentsche Voetbalschool. De kleding wordt verzorgd door de Twentsche Voetbalschool.

› Al deze voorwaarden gelden voor alle voetballers

› Speler moeten eenmalig het inschrijfgeld van € 35,- voldoen, tijdens de introductieochtend.