Master of the ball Excelsior

excelsior1

excelsior2

Er zijn geen vrije plekken maar voor deze editie van Master of the Ball. Er bestaat wel de mogelijkheid om op de wachtlijst te komen indien er kinderen afvallen door bijvoorbeeld een blessure.

Indien u op de wachtlijst wil , graag een mail naar info@twentschevoetbalschool.nl