Algemene info

Vanaf februari 2021 starten wij met diverse Talentteams in verschillende leeftijden die onder leiding van een enthousiaste en (intern) geschoolde staf een opleidingstraject krijgen aangeboden. Om in aanmerking te komen voor de Talentteams moeten spelers aan een bepaald niveau voldoen. Beoordelingen en toelating wordt bepaald door de leiding van de Twentsche voetbalschool.

Uitgangspunten concept

Opleidingspakket talentteams